Toimintamallimme

Toimitamme asiakkaan kannalta sisällöllisesti relevantteja malleja, joiden sisältämä fakta on oikein

Tarkistamme aina asiakkaalle toimitettavan aineiston, sekä luvut, että varsinaisen mallin. Mallintekijänä tarkastelemme aineistoa ja mallia kriittisesti ja arvioimme, voiko tämä olla näin, onko tämä totta? Näin varmistamme, että asiakas saa virheettömän lopputuloksen.

Tarjoamme asiakkaillemme yhden tarkimmista analyyseistä

Olemme nöyriä tiedon edessä. Suhtaudumme kriittisesti käyttämäämme aineistoon ja omaan osaamiseemme. Lupaamme vain sen, minkä voimme toteuttaa. Näillä reunaehdoilla toteutamme asiakkaalle yhden tarkimmista analyyseistä, mitä käsillä olevista tiedoista voi tuottaa.

Ennakoimme asiakkaan tarpeita ja tarjoamme heille muunneltavia ja kehittyviä malleja

Asiantuntemukseemme kuuluu, että olemme asiakasta askeleen edellä. Mallia suunniteltaessa ja toteuttaessa teemme tietopyyntöjä myös ylimääräisistä asioista tai näkökulmista, joiden oletamme olevan hyödyllisiä asiakkaan ja mallin kehittämisen kannalta. Ennakoinnilla ja kehittämisellä pyrimme jatkuvaan asiakassuhteeseen, jossa malli tuottaa asiakkaalle relevanttia informaatiota sovitulla aikavälillä.

Autamme asiakasta hahmottamaan, millainen tieto palvelee parhaiten päätöksentekoa

Kokemuksemme ja osaamisemme koko toimialalta on tarkoitettu asiakkaidemme käyttöön. Esitämme näkökulmia, joiden avulla asiakas voi oivaltaa, millainen data on heille hyödyllistä. Kuka tahansa osaa syöttää halutun numeromassan mallin, mutta kuka tahansa ei osaa valita ja yhdistää näitä tietomassoja toisiinsa siten, että yhdistelmästä syntyy selkeä näkemys johonkin asiaan tai ilmiöön. 

Datalla pitää olla käyttöä – meidän datalla tehdään parempia päätöksiä.

Emme toimita valmista bulkkia, jossa tyrkytämme valmista tuotetta. Sen sijaan rakennamme asiakkaiden päätöksentekoa palvelevia malleja ketterästi ja prosessimaisesti toimien. Malleista saatava data on niin relevanttia, että sen avulla katsoja osaa tehdä parempia päätöksiä.