Projektitoimisto Proper Oy

Proper Oy tuottaa asiantuntijapalveluita julkisten yhteisöjen ja yritysten projektien toteuttamiseksi.

Asiantuntijapalveluidemme keskeisiä osa-alueita ovat konsultointipalvelut ja projektitoteutukset.

Yritysten kehittämispalvelut

Kokonaisvaltaista kehittämistä sujuvalla tavalla

Analyysi

Analyysi-palvelun sisältö

Analyysi tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, mahdollisista strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena on konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin – Konsultointi-palveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Hakuprosessi

Analyysi-palvelun myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Ole yhteydessä ELY-keskukseen ennen hakuprosessin aloittamista ja sovi jatkotoimenpiteistä. Ennakkotehtävä ja IP-pikatesti toimitetaan ELY-keskukseen ennen palvelun myöntämistä.

Konsultointi

Konsultointipalveluiden sisältö

Konsultointipalvelut on jaettu kuuteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultointipalveluiden tuloksena on aihe-alueen analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle.

Hakuprosessi

Konsultointi-palvelut myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Useimmissa tapauksissa Konsultointi-palvelua hakeva yritys ohjataan ensin liiketoiminnan nykytila-anayysiin (Analyysi-palvelu). Konsultointi-palvelua on mahdollista hakea myös yksittäisinä palveluina edellyttäen, että yrityksen nykytila on hiljattain ja kattavasti arvioitu ja lisäksi suunnitellusta kehittämisestä on hyvä kirjallinen suunnitelma. Esimerkiksi vastikään päivitetetty liiketoimintasuunnitelma, jossa myös kehittämiskohteen tärkeys on perusteltu, voi antaa riittävät tiedot.

Yhteystiedot

Teemu Purmonen

teemu.purmonen@proper.fi

0442464638

Tanja Ryhänen

tanja.ryhanen@proper.fi

0400127737

Ville Tyrväinen

ville.tyrvainen@proper.fi

0400216612