Visualisoi datan päätöksenteon tueksi

Better decisions with Proper data

Olemme erikoistuneet suomalaisen, julkisen sosiaali- ja terveystoimialan toimialatiedon jalostamiseen. Mallinnamme monimutkaisia ilmiöitä ja asioita helposti ymmärrettäviksi visuaalisiksi esityksiksi.

Visualisointien ylivoimainen hyöty päätöksenteossa perustuu monen yhtäaikaisen muuttujan simulointiin siten, että iso määrä numerodataa voidaan pukea ymmärrettäväksi, yksiselitteiseksi vuorovaikutteiseksi kuvaajaksi.

Organisaatiot hyödyntävät tuottamiamme visualisointeja ja laskureita markkinoinnissa, tuotekehityksessä, tutkimuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.

Rakennamme mallit itse asiakkaan tarpeisiin räätälöidysti ja pystymme siksi ketterästi reagoimaan muutostarpeisiin ja tarvittaessa jatkamaan kehitystä mallin syventämiseksi ja laajentamiseksi. Malliemme avulla voidaan tukea monimutkaisten kokonaisuuksien ja asioiden ymmärtämistä samalla tavalla.

Yhteiseen näkemykseen perustuvat päätökset tekevät maailmastamme paremman, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen organisaatio.

Miten palvelemme ja mitä terapia-alueita hallitsemme?

Kokonaisuus, joita tuotamme asiakkaille, voi sisältää esimerkiksi seuraavia malleja:
• Vertailumalli
• Ennustemalli
• Seurantamalli

Palvelut

Toimialat

· Lääkeyhtiöt
· Sairaanhoitopiirit
· Kunnat
· Valtio

Toimialat

Miksi Proper?

Malliemme avulla keskustelijat ja päätöksentekijät ovat yhdenvertaisessa asemassa. Visualisoinnit nivovat yhteen monia muuttujia

Miksi Proper?

Käyttämämme tietolähteet

Käytämme tietolähteinä julkisista lähteistä saatavaa sosiaali- ja terveystoimialaa koskevaa luotettavaa ja ajankohtaista tilastotietoa.

Tietolähteet

Toimintamallimme

Toimitamme asiakkaan kannalta sisällöllisesti relevantteja malleja, joiden sisältämä fakta on oikein.

Toimintamallimme