Proper – visualisoi datan päätöksenteon tueksi

Olemme erikoistuneet suomalaisen, julkisen sosiaali- ja terveystoimialan toimialatiedon jalostamiseen. Mallinnamme monimutkaisia ilmiöitä ja asioita helposti ymmärrettäviksi visuaalisiksi esityksiksi. 

Visualisointien ylivoimainen hyöty päätöksenteossa perustuu monen yhtäaikaisen muuttujan simulointiin siten, että iso määrä numerodataa voidaan pukea ymmärrettäväksi, yksiselitteiseksi vuorovaikutteiseksi kuvaajaksi.

Organisaatiot hyödyntävät tuottamiamme visualisointeja ja laskureita markkinoinnissa, tuotekehityksessä, tutkimuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa. 

Rakennamme mallit itse asiakkaan tarpeisiin räätälöidysti ja pystymme siksi ketterästi reagoimaan muutostarpeisiin ja tarvittaessa jatkamaan kehitystä mallin syventämiseksi ja laajentamiseksi. Malliemme avulla voidaan tukea monimutkaisten kokonaisuuksien ja asioiden ymmärtämistä samalla tavalla. 

Yhteiseen näkemykseen perustuvat päätökset tekevät maailmastamme paremman, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen organisaatio.

Better decisions with Proper data

Tietolähteet

Käytämme tietolähteinä julkisista lähteistä saatavaa sosiaali- ja terveystoimialaa koskevaa luotettavaa ja ajankohtaista tilastotietoa. Näitä tilastotietoja tuottavat eri julkiset tahot kuten Kela, THL, Väestörekisteri, sairaanhoitopiirit, Tilastokeskus, valtio ja kunnat. Olemme hyödyntäneet näitä tietolähteitä yli 10 vuoden ajan ja erikoistuneet lähteiden käyttämiin tilastointimenetelmiin ja aineistojen sisältämiin muuttujiin. Meillä on sujuvat käytännöt yksittäisten tai toistuvien tietopyyntöjen tekemiseen eri viranomaisille.

Tunnemme myös hyvin tilastointitavat ja niihin vaikuttavat muuttujat. Tämä tarkoittaa mm. ymmärrystä siitä, kuinka aineisto muodostuu esim. terveyskeskusten ja sairaaloiden sisällä ja mitkä ovat kunkin aineiston kirjauskäytäntöjen vahvuudet ja heikkoudet. Kun tilastodataa valitaan, tilastointitavan tuntemuksella voidaan valita oikeat aineistot tai jopa tehdä aineistoihin korjauksia.

Yhdistämällä luotettavaa ja ajankohtaista tilastodataa yrityksen tai organisaation omaan tilastotietoon, luomme asioista ja ilmiöistä tarkkoja ja helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näiden perusteella jokainen lukija on yhdenvertaisessa asemassa ja kykenee muodostamaan oman mielipiteensä faktan pohjalta.