Visualisoi datan päätöksenteon tueksi

Better decisions with Proper data

Olemme erikoistuneet suomalaisen, julkisen sosiaali- ja terveystoimialan toimialatiedon jalostamiseen. Mallinnamme monimutkaisia ilmiöitä ja asioita helposti ymmärrettäviksi visuaalisiksi esityksiksi.

Organisaatiot hyödyntävät tuottamiamme visualisointeja ja laskureita markkinoinnissa, tuotekehityksessä, tutkimuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.

Rakennamme mallit itse asiakkaan tarpeisiin räätälöidysti ja pystymme siksi ketterästi reagoimaan muutostarpeisiin ja tarvittaessa jatkamaan kehitystä mallin syventämiseksi ja laajentamiseksi. Malliemme avulla voidaan tukea monimutkaisten kokonaisuuksien ja asioiden ymmärtämistä samalla tavalla.

Yritys

Yrityksen keskeiset intohimotekijät, ongelmanratkaisu ja halu tehdä merkityksellistä työtä, ovat johtaneet meidät sosiaali- ja terveysalan tiedonjalostajiksi ja datavisualisoinnin asiantuntijoiksi.

Yritys

Mitä teemme?

Toimimme asiakkaamme ulkoistettuna tietopalvelukumppanina.

Mitä teemme

Miksi Proper?

Malliemme avulla keskustelijat ja päätöksentekijät ovat yhdenvertaisessa asemassa. Visualisoinnit nivovat yhteen monia muuttujia.

Miksi Proper?

Tietolähteet

Käytämme tietolähteinä mm. julkisista lähteistä saatavaa sosiaali- ja terveystoimialaa koskevaa luotettavaa ja ajankohtaista tilastotietoa.

Tietolähteet

Toimintamallimme

Toimitamme, tarjoamme, ennakoimme, autamme. Datalla pitää olla käyttöä.

Toimintamallimme