Tietolähteet

Käytämme tietolähteinä julkisista lähteistä saatavaa sosiaali- ja terveystoimialaa koskevaa luotettavaa ja ajankohtaista tilastotietoa. Näitä tilastotietoja tuottavat eri julkiset tahot kuten Kela, THL, Väestörekisteri, sairaanhoitopiirit, Tilastokeskus, valtio ja kunnat. Olemme hyödyntäneet näitä tietolähteitä yli 10 vuoden ajan ja erikoistuneet lähteiden käyttämiin tilastointimenetelmiin ja aineistojen sisältämiin muuttujiin. Meillä on sujuvat käytännöt yksittäisten tai toistuvien tietopyyntöjen tekemiseen eri viranomaisille.

Tunnemme myös hyvin tilastointitavat ja niihin vaikuttavat muuttujat. Tämä tarkoittaa mm. ymmärrystä siitä, kuinka aineisto muodostuu esim. terveyskeskusten ja sairaaloiden sisällä ja mitkä ovat kunkin aineiston kirjauskäytäntöjen vahvuudet ja heikkoudet. Tilastointitavan tuntemus auttaa jalostamaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvia aineistoja.

Yhdistämällä luotettavaa ja ajankohtaista tilastodataa yrityksen tai organisaation omaan tilastotietoon luomme asioista ja ilmiöistä tarkkoja ja helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näiden perusteella jokainen lukija on yhdenvertaisessa asemassa ja kykenee muodostamaan oman mielipiteensä faktan pohjalta.