Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Projektitoimisto Proper Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä versio on käytössä 15.2.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Projektitoimisto Proper Oy
  Y-tunnus: 2382137-0
  Osoite: Keskustie 22
  Postinumero: 51200
  Postitoimipaikka: Kangasniemi
  Sähköpostiosoite: info@proper.fi

   

  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö   

  Nimi: Ville Tyrväinen
  Sähköposti: ville.tyrvainen@proper.fi

   

  3. Rekisterin käyttötarkoitus

   Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

   • Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
   • Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

    

   4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

    Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

     

    5. Rekisterin tietosisältö

     Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

     Asiakkaiden perustiedot, kuten:

     • etu- ja sukunimi
     • lähiosoite
     • postitoimipaikka
     • maa
     • sähköpostiosoite
     • puhelinnumero
     • rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat

      

     Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

     • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
     • rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
     • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

     Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

      

     6. Tietojen säilytysaika

      Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

       

      7. Säännönmukaiset tietolähteet

       Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

        

       8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

        Rekisterin henkilötietoja vastaanottavat:

        • Projektitoimisto Proper Oy ja sen työntekijät
        • maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun
        • kuljetusyritykset, jotka mahdollisesti kuljettavat tuotteita asiakkaille
        • tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset Projektitoimisto Proper Oy:n kirjanpitoon
        • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon
        • IT-yritys, joka ylläpitää Projektitoimisto Proper Oy:n verkkosivustoa

         

        Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

        9. Evästeiden (cookies) käyttö

         Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

         Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

         On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

          

         10. Rekisterin suojaus

          Verkkokauppaa ylläpitää Shopify Inc., joka tarjoaa Projektitoimisto Proper Oy:lle verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla Projektitoimisto Proper Oy voi myydä tuotteita ja palveluita. Tiedot säilytetään Shopifyn palomuurisuojatuilla palvelimilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

           

          11. Automaattinen päätöksenteko

           Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

            

           12. Rekisteröidyn oikeudet

            Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

            Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

            Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

            Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

            Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

            13. Force majeure
            Projektitoimisto Proper Oy on vapautettu näiden ehtojen sisältämistä velvotteista ylivoimaisen esteen sattuessa. Tällaisena tapahtumana voidaan pitää muun muassa tulipaloa, hirmumyrskyä, tulvaa, sabotaasia, rahaliikenteen ja yleisen liikenteen keskeytystä, suurta haittaa aiheuttavaa onnettomuutta, viranomaisten toimenpiteitä, säädettyä tai muutettua lakia tai työmarkkinaristiriitaa.

            14. Riitatapaukset
            Mahdolliset riitatapaukset käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.