Miksi Proper?

Mallit ovat luotettavia ja uskottavia, koska ne perustuvat julkisen sektorin tuottamaan todelliseen tilastotietoon.
Tunnemme tilastolähteet perin pohjin ja osaamme valita käyttöön oikean/oikeat tietolähteen ja muuttujat.

Malliemme avulla keskustelijat ja päätöksentekijät ovat yhdenvertaisessa asemassa.
Visualisoinnit nivovat yhteen monia muuttujia ja yhdistettynä esim. karttaan ne antavat katsojille selkeän kokonaiskuvan.
Tämä tekee sekä keskustelusta että päätöksenteosta helpompaa, kun kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla.

Mallit voivat olla interaktiivisia, joten muuttamalla lukuja yhteen tai useampaan muuttujaan, mallilla voidaan tarkastella eri vaihtoehtoja.
Esim. muuttamalla pelkästään hinta/henkilö tai hinta/hoitokäynti muuttujia voidaan tarkastella kokonaiskustannusta eri toimijoiden näkökulmasta.

Yrityksen oman datan yhdistäminen julkisten tietolähteiden dataan ja näiden jatkuva käyttö tuo uuden ulottuvuuden liiketoiminnan ennustettavuuteen.
Mitä pidempi yhteistyö, sitä informatiivisempia malleja ja parempia päätöksiä.

Yli 10 vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalan tietojen mallintamisesta ja visualisoinnista.
Mallejamme käytetään usein myös julkisen sektorin keskustelun ja päätöksenteon pohjana.