Mitä teemme?

Tietopyynnöt – hankimme asiakkaan tarvitseman tilastotiedon asiantuntevasti

Hankimme asiakkaan tarvitsemat tilastotiedot keräämällä ne oikeista tietolähteistä huomioiden asiakkaan tiedontarpeen kannalta oleelliset asiat. Teemme myös yksittäisiä aineistopyyntöjä asiakkaan tarpeen mukaan.

BI-malli tai katsaus ilmiön kuvaamiseen – yksittäiset projektitoimeksiannot

Käytämme mallien visualisointiin moderneja BI-työkaluja, mm. Tableau. Malleihin tehdään asiakkaan kannalta muutamia keskeisiä näkymiä. Visualisoinnilla voidaan tuoda laajasta aineistosta keskeinen tieto katsoja silmien eteen, myös yrityksen tai organisaation omalla tilastodatalla täydennettynä. Suunnittelussa huomioidaan aineistojen mahdollisuudet ja keskeiset kysymykset, joihin pyritään löytämään helposti ymmärrettäviä vastauksia.

Jatkuvasti päivitettävät ja kehittyvät mallit – myynnin, liiketoiminnan johtamisen, tuotekehityksen ja julkisen sektorin työkaluiksi

Toimimme asiakkaamme ulkoistettuna tietopalvelukumppanina luomalla, pitämällä yllä ja kehittämällä heille räätälöityjä malleja.

Malleja voidaan päivittää aineistojen saatavuus huomioiden esimerkiksi kuukausittain, kvartaaleittain tai muulla asiakkaan haluamalla aikavälillä. Asiakkaan CRM-järjestelmistä nostettu tieto yhdistettynä eri tietolähteistä saatavaan julkiseen dataan toimii hyvänä työkaluna tehdessä toiminnanohjaukseen liittyviä päätöksiä nopeasti kehittyvillä markkinoilla..