Proper – visualisoi datan päätöksenteon tueksi

Yrityksen keskeiset intohimotekijät, ongelmanratkaisu ja halu tehdä merkityksellistä työtä, ovat johtaneet meidät sosiaali- ja terveysalan tiedonjalostajiksi ja datavisualisoinnin asiantuntijoiksi.

Meillä on laaja-alainen ymmärrys toimialan toimintalogiikasta yli 10 vuoden ajalta sekä yritysten että julkisen sektorin näkökulmasta. Tunnistamme keskeiset, malleissa käytettävät, asiakkaan kannalta oleelliset muuttujat. Hallitsemme näiden yhdistämisen BI-malleihin siten, että asiakas voi lopputuloksen avulla hahmottaa käsillä olevan ilmiön hyvin konkreettisesti.

Rakennamme mallit itse asiakkaan tarpeisiin räätälöidysti, ja pystymme siksi ketterästi reagoimaan muutostarpeisiin ja tarvittaessa jatkamaan kehitystä mallin syventämiseksi ja laajentamiseksi.

Tunnemme tilastolähteet ja niiden sisältämän datan. Tiedämme, miten tieto kerätään ja millaisia mahdollisia tulkinnallisuuksia dataan voi sisältyä. Osaamme informoida asiakasta näistä seikoista tai tarvittaessa korjata aineistoa vinoumien välttämiseksi.

Malliemme avulla voidaan tukea monimutkaisten kokonaisuuksien ja asioiden ymmärtämistä samalla tavalla.