Palvelut

Kokonaisuus, joita tuotamme asiakkaille, voi sisältää esimerkiksi seuraavia malleja

Vertailumalli

Vertailumalli sisältää yhden tai useitamuuttujia ja sen tarkoituksena on tuottaa joko kertaluontoisesti tai tasaisinväliajoin päivittyvää informaatiota markkinoista, oman tuotteen asemoitumisestaja kilpailukyvystä markkinoilla. Vertailumalli soveltuu myynti-, tuote- ja bränditiimien sekä johtoryhmän käyttöön.

Yrityksen sisällä voidaan kehittää jokoerillisiä malleja eri tiimeille tai käyttää osaksi samaa mallia pohjana kaikille. Laajaa vertailumallia voidaan kehittää lisäämällä siihen uusia muuttujia tai tekemällä siihen uusia näkymiä. Laajaan vertailumalliin voidaan hakea tilastotietoja sovitulla sykillä, esim. kerran kuukaudessa. Tällöin malliin yhdistetään usein yrityksen omaa tilastotietoa crm-järjestelmästä.

Ennustemalli

Ennustemalli yhdistää todellista tilastotietoaja ennustedataa. Tällainen malli on ns. laskuripohjainen malli, jossa voidaankäyttää vaihtuvia muuttujia.

Seurantamalli

Seurantamallissa käytetään tilastotietoa eriaikajänteillä. Seurantamalleissa voidaan seurata yhtä tai useaa muuttujaa jatehdä vertailuja eri alueiden kesken. Seurantamallit toimivat hyvin, kunhalutaan seurata eri ilmiöiden kehittymistä ja niiden todellisia vaikutuksia jatuloksia. Seurantamallin historiatietoja käytetään hyödyksi tehtäessä päätöksiäresursoinneissa, hoitomuotojen tai lääkkeiden vaihtamisessa tai toimenpiteidenvaikutuksista pitkällä aikavälillä. Seurantatutkimuksia voidaan hyödyntää myöstutkimusten ja kehitystyön pohjana. Seurantatutkimukset soveltuvat sekäyritysten että julkisen sektorin käyttöön.