Esimerkkejä malleista

Vertailumalli

Vertailumalli sisältää yhden tai useita muuttujia ja sen tarkoituksena on tuottaa joko kertaluontoisesti tai tasaisin väliajoin päivittyvää informaatiota markkinoista, oman tuotteen asemoitumisesta ja kilpailukyvystä markkinoilla. Vertailumalli soveltuu myynti-, tuote- ja bränditiimien sekä johtoryhmän käyttöön.

Yrityksen sisällä voidaan kehittää joko erillisiä malleja eri tiimeille tai käyttää osaksi samaa mallia pohjana kaikille. Laajaa vertailumallia voidaan kehittää lisäämällä siihen uusia muuttujia tai tekemällä siihen uusia näkymiä. Laajaan vertailumalliin voidaan hakea tilastotietoja sovitulla syklillä, esim. kerran kuukaudessa. Tällöin malliin yhdistetään usein yrityksen omaa tilastotietoa crm-järjestelmästä.

Ennustemalli

Ennustemalli yhdistää todellista tilastotietoa ja ennustedataa. Tällainen malli on ns. laskuripohjainen malli, jossa voidaan käyttää vaihtuvia muuttujia.

Seurantamalli

Seurantamallissa käytetään tilastotietoa eri aikajänteillä. Seurantamalleissa voidaan seurata yhtä tai useaa muuttujaa ja tehdä vertailuja eri alueiden kesken. Seurantamallit toimivat hyvin, kun halutaan seurata eri ilmiöiden kehittymistä ja niiden todellisia vaikutuksia ja tuloksia. Seurantamallin historiatietoja käytetään hyödyksi tehtäessä päätöksiä resursoinneissa, hoitomuotojen tai lääkkeiden vaihtamisessa tai toimenpiteiden vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Seurantatutkimuksia voidaan hyödyntää myös tutkimusten ja kehitystyön pohjana. Seurantatutkimukset soveltuvat sekä yritysten että julkisen sektorin käyttöön.