FI EN


Räätälöidyt lääketaloustieteelliset visualisointityökalut

Kongresseissa esitetyt julkiset työnäytteet

Projektien lähtökohtana on toteuttaa avoimeen dataan pohjautuva visuaalinen analyysi Medfilesin luomista teoreettisista lääketaloustieteellisistä malleista. Asiakkaille toteutetuista yksityiskohtaisista visualisoinneista on koostettu julkistettavissa olevat yhteenvedot ja posterit kongressikäyttöä varten.

Julkisina referensseinä toteuttamistamme laajemmista toimeksiannoista ovat ISPOR 2013 (Dublin), ISPOR 2014 (Amsterdam) ja ISPOR 2015 (Milano) konferensseissä esitellyt tutkimusyhteenvedot ja posterit.

Kuvia projekteista:

Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva