FI EN


Medfiles: erikoishoidon palvelujen käyttö ja kustannukset

Data-aineistojen muokkaus ja visualisointityö


Datan visualisoinnin avulla sairaanhoitopiiri auttaa jäsenkuntiaan tunnistamaan palveluista aiheutuvat kustannukset ja niiden taustalla olevat sairausryhmät. Palvelun tavoitteena on tuottaa kunnille informaatiota niiden asukkaiden käyttämistä palveluista sekä auttaa kuntia varautumaan tuleviin muutoksiin ja tilanteisiin tulevina vuosina, jolloin väestön ikärakenne muuttuu ja palvelutarve kasvaa.

Ratkaisumme avulla kuntaviestintä saadaan toteutettua joustavasti ja dynaamisesti. Päivittyvä ennakointimalli antaa kuntapäättäjille relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.

Referenssilinkki - KSSHP.fi

Referenssilinkki - Keskisuomalainen 16.2.2016

Päämäärä on saada käyttöön tietoa, jolla ongelmia ja hoidon tarvetta voidaan ehkäistä ennalta ja saada tätä ongelmaa haltuun. Informaation tuottaminen on ensimmäinen vaihe ja edellytys sen pohtimiselle, miten asialle jotain voitaisiin tehdä. Kunnat ovat olleet todella kiinnostuneita uudesta esitystavasta ja sen myötä tulevista ennusteista. - Asko Rytkönen, KSSHP. Kuntalehti 22.5.2015

Kuvia projektista:

Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva